ekokom elektrowin asekol

OBCE ZÍSKALY OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU


Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

 

O KERAMICKOU POPELNICI

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. V součtu je to tedy 49 kilogramů vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky. „V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje zatím 137 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 30 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce do 2 500 obyvatel Obce od 2 500 do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel
1. Obec Morávka 1. Obec Trojanovice 1. Město Bohumín
2. Obec Hukvaldy 2. Město Jablunkov 2. Statutární město Třinec
3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Statutární město Opava
4. Obec Metylovice 4. Obec Baška 4. Město Krnov
5. Obec Raškovice 5. Obec Těrlicko 5. Statutární město Ostrava

 

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí obhájili své vítězství již popáté, v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích - vždyť za rok 2018 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji více než 1 900 tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl regionální manažer ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2018 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec/Město Vytříděné elektrospotřebiče
Obce do 2 000 obyvatel
Tvrdkov 8,6 kg/ 1 obyv.
Obce nad 2 000 obyvatel Těrlicko 8,55 kg / 1 obyv.
Obce s rozšířenou působností
Frýdlant nad Ostravicí
3,2 kg / 1 obyv.

 

ELEKTROOSKAR

V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN, který soutěž vyhlašuje, v roce 2018 vysbíral v Moravskoslezském kraji 3 804 tun elektra na 1 279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Stará Ves nad Ondřejnicí s celkovým sběrem 20,3 tuny elektrozařízení, do 20 tisíc obyvatel zvítězilo město Frýdlant nad Ostravicí a nad 20 tisíc obyvatel cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo 4,9 kg elektra na jednoho obyvatele. Všichni byli odměněni šekem na 20 tisíc korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2018 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec/město
Obce do 5 000 obyvatel Stará Ves nad Ondřejnicí
Města do 20 000 obyvatel Frýdlant nad Ostravicí
Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín

 

„Množství separovaného elektroodpadu každoročně stoupá, přesto stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

 


  ZPĚT NA HOME | ZPĚT NA KATEGORII
TOPlist