ekokom elektrowin asekol

TŘÍDĚNÍ A-Z


Slyšeli jste někdy v souvislosti s odpady nějaké slovo a nevěděli jste, co znamená? Podívejte se do našeho slovníku. Pokud vám zde chybí pojem, který jste zaslechli a nevíte co znamená, neváhejte a ZEPTEJTE SE NÁS!

 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U -- X - Y - Z 

Asekol
Společnost, která se v České republice stará o třídění a recyklaci drobných elektrozařízení do červených kontejnerů a E-domků.

Autorizovaná obalová společnost
Společnost, která je státem oprávněná k zajištění komplexního systému třídění odpadu. V České republice je to EKO-KOM, a.s.

Baterie
Zpětný odběr použitých baterií je zajištěn pomocí speciálních boxů například v obchodech nebo v červených kontejnerech. Baterie se díky systému recyklují.  

Bílé kontejnery
Nádoby, které jsou určeny pro sběr bílého skla. Často jsou ve tvaru zvonu a spojeny se zelenou nádobou na barevné sklo.

Bioodpad
Jedná se o biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad, například zbytky jídla nebo odpad ze zahrad. V celé řadě obcí jsou na něj určeny hnědé nádoby nebo velkoobjemové kontejnery.

Červené kontejnery
Speciální nádoby, určené na drobný elektroodpad a baterie. Po svozu se vše recykluje, z velké části v chráněných dílnách.

Druhotné využití surovin
Proces, během kterého se vytříděný odpad různými způsoby zpracovává na nové výrobky. Cizím slovem se nazývá recyklace.

Ecobat
Společnost, která se v Česku stará o tříděný sběr a druhotné využití použitých baterií a monočlánků.

EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO KOM."

Elektroodpad
Použité elektrické zařízení, které je vhodné k vytřídění do červeného kontejneru, navrácení do obchodu, nebo odvozu na sběrný dvůr tak, aby bylo déle předáno k druhotnému využití.

Elektrowin
Společnost, která v Česku provozuje systém pro zpětný odběr, zpracování a využití elektrozařízení – velkých domácích spotřebičů

Energetické využití odpadu
Způsob využití  především směsného odpadu, který by jinak skončil na skládce. Díky moderním technologiím vzniká z odpadu téměř stoprocentně čistá energie. Proces energetického využití odpadu probíhá v tzv. spalovnách.

Glass (GL)
Sklo – surovina, kterou lze třídit do barevných kontejnerů. Na barevné sklo jsou určeny zelené nádoby, na bílé sklo bílé nádoby. Recyklací skla se těží stovky tun surovin, především sklářských písků, ale také elektrické energie.Sklo lze druhotně využívat donekonečna.

Hliník
Kov, který se využívá v hojné míře k balení potravin. Jeho třídění do nádob na kov přispívá k úspoře elektrické energie potřebné k výrobě nového hliníku. V rámci recyklace se hliník lisuje a roztavený se ve formách zpracovává na nové výrobky.  

Igelitová taška
Po použití plastový odpad, který lidé často netřídí. Taška je většinou vyrobena z polyetylenu (PE) a po použití patří do žlutého kontejneru na plast.

Kompostovatelný odpad
Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, například zbytky jídla nebo odpad ze zahrad. V celé řadě obcí jsou na něj určeny hnědé nádoby nebo velkoobjemové kontejnery.

Kontejner

Nádoba určená na odpad. Druhotně zpracovatelný odpad patří do speciálních barevných kontejnerů, směsný odpad z barevně neodlišených nádob se sváží přímo na skládku.  

Materiálové využití odpadu
Způsob využití vytříděného odpadu, díky kterému se využije na nové materiály – výrobky. Zpracování tříděného odpadu na nové výrobky se nazývá také recyklace.

Mobilní svoz
Způsob svozu odpadu (především objemného) z různých lokalit měst a obcí. Na libovolných místech je při mobilním svozu na omezenou dobu přistaven velkoobjemový kontejner.

Modré kontejnery
Nádoby, které jsou určeny na sběr papíru. V některých městech a obcích mohou být dodatečně označeny i jinými samolepkami, např. nápojový kartón.

Nápojový kartón
Speciální obal složený ze směsí papíru, polyetylenu a hliníku. Nejčastěji se používá k balení nápojů, například mléka nebo džusů. Asi nejznámější variantou nápojového kartónu je Tetrapak.

Nebezpečný odpad

Jedná se o odpad, který je díky svým vlastnostem extrémně nebezpečný životnímu prostředí a člověku. Může se jednat o hnojiva, čistící prostředky, repelenty, barvy, baterie, léky, žárovky, obrazovky, pvc, autovraky nebo odpady z průmyslové výroby.Nebezpečný odpad patří na sběrné dvory.

Obaly
Obaly rozeznáme podle značek a zkratek. Například PAP (papír), GL (sklo), PE, PET, PS , PP (plasty), C/PAP (nápojový kartón). Díky značkám na obalech zjistíme, jak je správně třídit.

Objemný odpad
Jedná se o odpad větších rozměrů, který je vhodné zavézt na sběrný dvůr, případně je možné využít mobilní svoz odpad. Objemný odpad rozhodně nepatří ke kontejnerům na ulici.

Oranžový kontejner
Speciální nádoba určená na nápojový kartón. Oranžový kontejner jako takový najdete jen v některých městech a obcích. Většinou jsou nádoby určené na nápojový kartón označeny oranžovou samolepkou.

OZO Ostrava
Největší svozová společnost v Moravskoslezském kraji, která zajišťuje svoz a zpracování odpadu z území města Ostravy a okolních obcí.

Papír (PAP)
Papír je označen značkou PAP a patří do modrých kontejnerů. Papír lze recyklovat až sedmkrát, díky bělení vypadá recyklovaný papír často jako nový. K výrobě 1 kg papíru je běžně potřeba 2,2 kg dřeva.

Plast
Jako tříděný odpad patří do žlutého kontejneru. Plastů je několik druhů a poznáte je podle značek PE, PP, PS, PET. Recyklací plastů vzniká celá řada výrobků, od stavebnin až po teplé oblečení.

Polyetylen (PE)
Polyetylen je druh plastu, ze kterého se vyrábí tzv. igelit, například tašky. Při recyklaci se taví a používá jako lepící příměs do stavebních materiálů nebo do nápojového kartónu. Nevytříděný polyetylen se na skládce rozkládá průměrně 25 let.

Polyetylentereftalát (PET)
PET je asi nejrozšířenější a nejznámější druh plastu. Nejoblíbenějším výrobkem jsou PET lahve. Po roztřídění se polyetylentereftalát lisuje do balíků, rozemele a finálně se za tepla lisuje do různých forem. Nevytříděný PET se na skládce rozkládá průměrně 100 let.

Polypropylen PP
Polypropylen je nejtvrdší z plastů, proto se používá na výrobu obalů, které musí být odolné, např. kelímků. Z PP se často vyrábějí stavební materiály, například dlažba nebo protihlukové stěny. Na skládce se PP průměrně rozkládá 70 let.

Polystyren PS
Polystyren se díky dobrým vlastnostem používá jako ochrana výrobků nebo tepelná izolace. Často se z něj vyrábějí jednorázové kelímky na horké nápoje. Nevýhodou polystyrenu je, že je nerozložitelný. To znamená, že se za žádných přírodních podmínek na skládce nerozloží.  

Recyklace
Proces, při kterém dochází ke zpracování tříděného odpadu na nové výrobky. Díky recyklaci je možné odpad využít, buď materiálově nebo energeticky.

Recyklát
Surovina, která vzniká zpracování tříděného odpadu a je z ní možné vyrobit nové výrobky.

Regranulát
Jedná se o recyklát plastu - drcený tříděný plast, který je určen k bezprostřednímu druhotnému využití.

Sběrné místo (hnízdo)
Místo, kde jsou shromážděny kontejnery na směsný a tříděný odpad. Průměrná vzdálenost ke sběrnému místu s kontejnery na tříděný odpad je v České republice 113 metrů.

Sběrný dvůr
Speciální místo určené ke svozu odpadu velkoobjemového, nebezpečného, stavebního, případně použitých elektrozařízení.

Separace
Je cizí pojem pro třídění odpadu, tedy oddělený sběr různého odpadu, především plastů, papíru, skla a nápojového kartónu.

Sklo (GL)
Označeno jako GL (glass). Během recyklace se drtí na prášek a roztavené se za tepla formuje do nových výrobků. Sklo se kvůli odlišnému chemickému složení třídí na bílé a barevné.

Směsný odpad
Jedná se o odpad, který není možné vytřídit. V České republice se bohužel dvě třetiny odpadu stále nevytřídí a skončí v nádobách na směsných odpad, posléze na skládce.

Svozová společnost
Firma, která se stará o svoz odpadu z měst a obcí. Často má k dispozici také třídící linku na dotřídění odpadu a také skládku odpadu.

Svozové auto
Speciální nákladní vozidlo určené na svoz odpadu. Svozové společnosti mají ve většině případů vyčleněny zvláštní auta na směsný odpad a speciální vozy na tříděný odpad.

Třídění odpadu
Oddělený sběr různého odpadu, především plastů, papíru, skla a nápojového kartónu.

Tříděný odpad
Jedná se o odpad, který díky tomu, že je oddělený, může být druhotně využit. V České republice lze třídit plasty, papír, sklo, nápojový kartón a kovy.  

Třídící linka
Místo, kde se dotřiďuje odpad z barevných kontejnerů. Pracovníci zde například oddělují různé druhy plastů (PET, PE, PS, PP), vyhazují papír nevhodný k recyklaci nebo rozdělují barevné sklo od bílého.

Zelené kontejnery
Nádoby, které jsou určeny pro sběr barevného nebo směsného skla. Často jsou ve tvaru zvonu a spojeny s bílou nádobou na bílé sklo.

Značky na obalech
Obaly rozeznáme podle značek a zkratek. Například PAP (papír), GL (sklo), PE, PET, PS , PP (plasty), C/PAP (nápojový kartón). Díky značkám na obalech zjistíme, jak je správně třídit.

Zvon
Speciální typ kontejneru ve tvaru zvonu, který je nejčastěji určen na tříděný sběr bílého a barevného skla.

Žluté kontejnery
Speciální nádoby určené na tříděný sběr plastů. V některých městech a obcích jsou dodatečně označeny oranžovou samolepkou (plasty) nebo šedou samolepkou (hliník a kov). V tom případě se odpad z nich dále roztřiďuje na třídící lince.

NAHORU


  ZPĚT NA HOME
TOPlist